Danh sách thông tin liên hệ:

1. Số máy điện thoại liên hệ trực tiếp:

STT Khoa/Phòng Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bệnh viện 0243 972 4738; 0243 220 2253
2 Phòng BVSKTW 5 0243 244 4388
 3 Đăng ký khám qua điện thoại (Khoa khám bệnh B) 0243 821 4954 ; 0243 997 4964
4 Tiếp đón vào viện (Khoa khám bệnh B) 0243 972 4413
5 Đăng ký khám (Phòng khám A) 0243 971 8907
6 Đăng ký khám (Khoa mắt) 0243 971 0938
7 Đăng ký khám (Khoa Tai mũi họng) 0243 971 9256
8 Đăng ký khám (Răng hàm mặt) 0243 971 9257
9 Khoa Cấp cứu 0243 633 0702
10 Trực viện (ngoài giờ hành chính) 0243 971 1330
11 Phòng Kế hoạch tổng hợp (Hành chính) 0243 972 2232; 0243 971 4517
12 Khoa Dinh dưỡng 0243 971 8919; 0243 633 0704
13 Phòng Tổ chức cán bộ 0243 971 6164
14 Phòng Vật tư – thiết bị y tế 0243 971 6165
15 Phòng Công nghệ thông tin 0243 971 7986
16 Phòng Hành chính quản trị (máy cầm tay) 0248 582 9870
17 Phòng Điều dưỡng 0243 971 8561
18 Phòng khám theo yêu cầu 0243 972 4158
19 Phòng Tài chính kế toán (máy cầm tay) 0248 582 9568
20 Khoa Ngoại tổng hợp 0243 971 8913
21 Khoa Gây mê hồi sức 0243 972 4467
22 Khoa Ung bướu xạ trị 0243 943 4543
23 Khoa Huyết học – Truyền máu 0243 971 8916
24 Khoa Hóa sinh 0243 971 8920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment