DANH MỤC BẢNG GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO

Bảng giá Vật tư tiêu hao tại Bệnh viện Hữu Nghị theo quyết định số 745/QĐ-BVHN ngày 20/7/2020 

745qd054

 

Bảng giá  Vật tư tiêu hao lần 1 theo quyết định số: 534/QĐ-BVHN ngày 15/5/2020

QĐ 534