I. Lịch sử thành lập

Ngày thành lập: Năm 1992

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng phòng:                        

  – YS. Nguyễn Xuân Lục (1992 -1993)

  – ĐDTH. Phạm Thị Nhẫn (1993 – 2006)

2.Phó trưởng phòng:

  – CĐĐD. Đặng Thị Kỷ (1993 – 2005)

  – CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Lam (2005 – 2007)

  – CNĐD. Dương Thị Bình Minh (2006 – 2007)

  – CNĐD. Trần An Châu (2009 –2015)

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

  – Trưởng phòng: ThS.CNĐD. Dương Thị Bình Minh (từ 2007 đến nay).

  – Phó Trưởng phòng: ĐDCKI. Trần Thị Liên Phương (từ 2015 đến nay).

           – Phó Trưởng phòng: CNĐD. Trần An Châu (từ 9/2022 đến nay).

  – Tổng số cán bộ viên chức trong phòng: 07 Điều dưỡng; Trong đó: 01 thạc sĩ, 04 CNĐD, 01 ĐDCKI, 01 ĐDCĐ.

IV. Chức năng nhiệm vụ

       Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện;

Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn và công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công, học sinh, sinh viên và tham gia công tác nghiên cứu khoa học;

V. Thành tích đạt được:

– Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2008, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018 và 2019;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015, 2017 và 2019.

– Bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2015, 2016 và 2019.

VI. Hướng phát triển:

        Triển khai, giám sát việc thực hiện có hiệu quả nội dung của TT 07/2011-BYT và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; tổ chức tốt và nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc và an toàn người bệnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và năng lực chuyên môn cho điều dưỡng/kỹ thuật viên.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, KTVTK phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng chứng.

VII. Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn:

Điều trị tích cực – chăm sóc tận tâm

Vì nụ cười rạng ngời của người bệnh
Tư vấn tận tình – Dặn dò chu đáo
Giỏi chuyên môn – Sáng tròn Y đức
Tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện định kỳ
Tổ chức đào tạo về chuyên môn cho điều dưỡng
Sàng lọc nguy cơ Covid 19 tại chốt kiểm dịch
Phòng chống nCovid Không quên đi hiến máu
Tham gia nghiên cứu khoa học

 

Leave a Comment