BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TÁI BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO KHOA RĂNG HÀM MẶT, KHOA KHÁM BỆNH B VÀ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA NỘI TỔNG HỢP A

Chiều ngày 30.10.2020,Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao quyết định tái bổ nhiệm  –  BSCKII Nguyễn Việt Phương -Tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt -Bệnh viện Hữu Nghị. Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định…

Đọc tiếp