BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TÁI BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO KHOA RĂNG HÀM MẶT, KHOA KHÁM BỆNH B VÀ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA NỘI TỔNG HỢP A

Chiều ngày 30.10.2020,Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao quyết định tái bổ nhiệm  –  BSCKII Nguyễn Việt Phương -Tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Răng Hàm Mặt -Bệnh viện Hữu Nghị. Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định…

Đọc tiếp

Khoa Ngoại thần kinh – Chấn thương chỉnh hình

I. Lịch sử thành lập: Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương chỉnh hình được thành lập vào 01/01/2020 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: – Điều dưỡng trưởng khoa: Dương Thị Bình Minh III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:          –            Trưởng khoa: BSCKII. Trần Cửu Long Giang (từ 12/2021 đến…

Đọc tiếp