Sinh hoạt khoa học bảo vệ đề tài cấp cơ sở với nội dung: “Kết quả can thiệp đặt stent động mạch cảnh tại Bệnh viện Hữu Nghị”

Chiều ngày 22.06.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức bảo vệ đề tài cấp cơ sở với nội dung: “Kết quả can thiệp đặt stent động mạch cảnh tại Bệnh viện Hữu Nghị” do TS Bùi Long làm chủ nhiệm đề tài thuyết trình :”  Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề tài…

Đọc tiếp

Sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Phổ biến và cập nhật hướng dẫn điều trị tăng huyết áp VSH/VNHA 2021

Chiều ngày 22.06.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề :” Phổ biến và cập nhật Hướng dẫn điều trị Tăng huyết áp VSH/VNHA 2021” do báo cáo viên là TS.BS Vũ Quỳnh Nga, PGĐ BV Tim Hà Nội và ThS.BS Phạm Hương Giang, PTK Tim mạch Bệnh viện…

Đọc tiếp

Sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Nút động mạch – lựa chọn mới trong điều trị đau do thoái hóa

Ngày 15/06/2022 BV Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Nút động mạch gối – Lựa chọn mới trong điều trị đau do thoái hóa”” BS Nguyễn Hữu Thắng-Khoa Chẩn đoán hình ảnh báo cáo Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học

Đọc tiếp