Từ ngày 14 đến ngày 15/04/2023 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái bình đã tới học tập trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh có yếu tố nguy cơ tim mạch sau điều trị Covid 19. Thay mặt lãnh đạo BV Hữu Nghị TS Bùi Long – Phó giám đốc BV và lãnh đạo các khoa / phòng có liên quan đã tiếp và hướng dẫn đoàn công tác của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái bình trong thời gian đoàn làm việc tại BV

Đây cũng là hoạt động thường xuyên liên tục của BV Hữu Nghị và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe các tỉnh, thành phố nhằm cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị chăm sóc cán bộ.

Leave a Comment