Chiều ngày 04.8.2023, Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao quyết định bổ nhiệm BSCK1 Nguyễn Thị Thủy- Khoa Bệnh nhiệt đới– giữ chức vụ Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới -Bệnh viện Hữu Nghị

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Chuyên viên chính Trần Thị Hương Thủy –P. HCQT giữ chức vụ Phó trưởng Phòng HCQT – Bệnh viện Hữu Nghị

       Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Kỹ sư Công nghệ thông tin Dương Văn Hiếu – Phòng CNTT giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CNTT – Bệnh viện Hữu Nghị

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Kỹ sư Điện tử Y sinh Hoàng Tùng Bách, Phòng VTTTB Y tế- giữ chức vụ Phó trưởng Phòng VTTTB Y tế, Bệnh viện Hữu Nghị.

Thay mặt lãnh đạo BV, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị mong muốn các đ/c được bổ nhiệm sẽ phát huy được nhiệt huyết của mình cống hiến cho bệnh viện và vì sự phát triển của bệnh viện

 

 

Leave a Comment