Từ ngày 20/5/2023 đến 21/5/2023, BV Hữu Nghị đã cử đoàn công tác gồm các bác sỹ thuộc các khoa đến hỗ trợ chuyên môn cho Ban BV, CSSKCB Tỉnh Bắc Giang trong đợt khám và phân loại sức khỏe định kỳ năm 2023

Các chuyên gia của BV Hữu nghị đã rất tích cực hỗ trợ chuyên môn giúp Ban BV, CSSKCB Tỉnh Bắc Giang nâng cao năng lực chuyên môn, qua đó góp phần kiểm tra, thăm khám sức khỏe cán bộ được nhanh chóng và hiệu quả

 

Leave a Comment