Ngày 03 tháng 4 năm 2024 Bệnh viện Hữu Nghị và Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

   Dự lễ ký kết về phía BV Hữu Nghị có PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy -Giám đốc bệnh viện; TS Nguyễn Thế Anh- Phó giám đốc bệnh viện, TS Bùi Long- Phó giám đốc bệnh viện; BSCK2 Lê Tùng Lam – Phó giám đốc và đại diện 1 số khoa / phòng

Về phía Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam có PGS.TS Phạm Quốc Bình- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng học viện; PGS.TS Nguyễn Quốc Huy -Giám đốc học viện, các đồng chí trong BGH nhà trường và 1 số khoa / phòng có liên quan

Phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo 2 đơn vị cùng đi đến thống nhất hợp tác toàn diện trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân với các nội dung cơ bản:

Hợp tác giữa Bệnh viện và Học viện trong công tác tổ chức, nhân sự, tiếp nhận, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ 2 bên;

Hợp tác trong công tác đào tạo trình độ đại học và sau đại học khối ngành khoa học sức khỏe;

Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

Hợp tác trong các hoạt động chăm sóc, phục vụ người bệnh và các hoạt động chuyên môn khác.

Nguyên tắc thỏa thuận hợp tác

Lấy người học và người sử dụng dịch vụ y tế làm trung tâm để hợp tác, phát triển Bệnh viện, Học viện. Đào tạo người học theo các năng lực đã được xác định trong chương trình đào tạo;

Phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện và Học viện trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo thực hành, lượng giá kết quả thực hành;

Phát huy tối đa các nguồn lực của cả hai bên trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phục vụ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân;

Đảm bảo bình đẳng về lợi ích và trách nhiệm giữa Bệnh viện và Học viện nói chung cũng như giữa các cán bộ viên chức của hai đơn vị nói riêng;

Bảo đảm sự an toàn, tôn trọng và giữ bí mật thông tin cho người sử dụng dịch vụ y tế tại Bệnh viện.

Hai bên hợp tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật dựa vào thế mạnh của từng bên, trên nguyên tắc chuyển giao trực tiếp tại cơ sở thực hành theo hình thức “cầm tay, chỉ việc”;

Hai bên cam kết cử cán bộ có kinh nghiệm, thành thạo trực tiếp hỗ trợ tại mỗi bên khi triển khai kỹ thuật mới cho đến khi cả hai bên đánh giá có thể độc lập làm việc

Về công tác đào tạo

Hai bên hợp tác trong đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành, kể cả chương trình hợp tác với bên thứ ba là các Học viện đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm trong và ngoài nước;

Tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ y học, cập nhật kiến thức cho các đối tượng học viên theo phương thức đào tạo liên tục, đào tạo cấp chứng chỉ.