Chiều ngày 29.03.2024, Trong buổi giao ban Bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã trao Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Điều dưỡng trưởng cho Cử nhân điều dưỡng Đào Khắc Dương – tiếp tục giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiết đái tháo đường -Bệnh viện Hữu Nghị

Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cũng trao Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Điều dưỡng cho Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Kim Anh – tiếp tục giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng Khoa Mắt-Bệnh viện Hữu Nghị

     Thay mặt lãnh đạo BV, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị mong muốn các đồng chí được tái bổ nhiệm sẽ tiếp tục cống hiến cho BV và vì sức khỏe của nhân dân hết mình phục vụ