Sáng ngày 28/03/2022 Bệnh viện Hữu Nghị và Trung tâm truyền hình nhân đạo – Đài truyền hình Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo đó BV Hữu nghị sẽ là đơn vị đồng hành, hỗ trợ cho Trung tâm truyền hình Nhân đạo triển khai những hoạt động khám chữa bệnh từ thiện thường niên và khẩn cấp do Trung tâm truyền hình Nhân đạo tổ chức. Các hoạt động cụ thể sẽ được 2 đơn vị triển khai đó là những hoạt động khám chữa bệnh trong các dịp như : Tri ân tháng 7, Tết nhân ái tại các tỉnh miền núi khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới và Hoạt động trợ giúp nhân đạo khẩn cấp khác như: Cứu trợ thiên tai, thảm họa, khám bệnh nhân đạo…

      Trước mỗi sự kiện, Truyền hình Nhân đạo sẽ gửi Kế hoạch tổ chức cụ thể sang Bệnh viện. Căn cứ vào kế hoạch đó, Bệnh viện chủ động lên kế hoạch để phối hợp, thực hiện. BV Hữu Nghị đã phối hợp với trung tâm truyền hình nhân đạo trong 3 năm thực hiện Tết nhân ái tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, góp phần không nhỏ vào thành công của Chương trình

      Với sự ký kết thỏa thuận hôm nay là cơ sở để các bên thực hiện công tác khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn cao cả tới mọi người và mọi miền tổ quốc

Leave a Comment