Khoa Ngoại thần kinh – Chấn thương chỉnh hình

I. Lịch sử thành lập: Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương chỉnh hình được thành lập vào 01/01/2020 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: – Điều dưỡng trưởng khoa: Dương Thị Bình Minh III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:          –            Trưởng khoa: BSCKII. Trần Cửu Long Giang (từ 12/2021 đến…

Đọc tiếp

Khoa Răng Hàm Mặt

I. Lịch sử thành lập: –       Khoa được thành lập ngày 28/03/1958. II.Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng khoa          –            Y sĩ. Nguyễn Văn Luận Phụ trách khoa (1958 – 1959)          –            Y sĩ. Nguyễn Thị Vinh Phụ trách khoa (1959 – 1960)          –            BS. Phạm Thị Châm (1961 – 1963)          –            BS. Mariam Chánh – Quốc tịch Pháp (1964…

Đọc tiếp

Khoa Nội Tiêu hoá

I. Lịch sử thành lập:      Khoa Tiêu hóa: được thành lập từ năm 1965 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa          –            BS. Mai Văn Thông          –            BS. Lê Văn Mỹ          –            GS. Nguyễn Ngọc San          –            TS. Đinh Quý Lan          –            PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh 2.Phó khoa tiền nhiệm:          –            BS. Đặng Kim Sơn          –            BS. Hoàng Thị Nhung          –            BS. Nguyễn…

Đọc tiếp