Ban chấp hành Đảng uỷ

Gồm 15 đồng chí: 1. Nguyễn Thanh Hà          2. Nguyễn Thế Anh 3. Bùi Long 4. Trần Thị Hải Hà 5. Lê Tùng Lam 6. Nguyễn Thị Thanh Thủy 7. Nguyễn Thị Thanh Phượng 8. Nguyễn Việt Phương 9. Trần Đăng Khoa 10. Nguyễn Đặng Khiêm 11. Nguyễn Thị Thu Hằng…

Đọc tiếp