Khoa Dinh Dưỡng

I. Lịch sử thành lập: –       Khoa được thành lập cùng với sự ra đời của bệnh viện, ngày 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng khoa: –       BS. Hoàng Thị Ngọc Kiểm –       Ông Nguyễn Đức Khảnh –       BS. Đỗ Thị Thu Huyền –       PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán (Phụ trách Khoa từ 14/3/1984; Quyền trưởng khoa từ 8/1/1985;…

Đọc tiếp

Khoa Vi Sinh

I. Lịch sử thành lập Ngày 28/03/1958 khoa Xét nghiệm được thành lập gồm ba chuyên nghành: Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh do BS. Phạm Văn Doãn phụ trách; Năm 1968 tách khoa Xét nghiệm thành 3 khoa Vi sinh, Hóa sinh và Huyết học. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa: BS.Trần Dzũ…

Đọc tiếp

Khoa Hoá Sinh

I. Lịch sử thành lập          –            Ngày 28/3/1958 khoa Xét nghiệm được thành lập gồm ba chuyên nghành: Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh do BS. Phạm Văn Doãn phụ trách;          –            Năm 1968 tách khoa Xét nghiệm thành 3 khoa Hóa sinh, Huyết học và Vi sinh. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng khoa: Hoàng…

Đọc tiếp

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

I. Lịch sử thành lập.          –            Khoa thành lập năm 1958 với tên gọi ban đầu là Khoa Điện quang.          –            Từ năm 1998 khoa được đổi tên là Khoa Chẩn đoán Hình ảnh. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng khoa:          –            GS. Hoàng Kỷ (1962 – 1975)          –            GS.TS.TTND. Hoàng Đức Kiệt (1974 – 2004)          –   …

Đọc tiếp