Phòng Hành chính quản trị

I. Lịch sử thành lập:        Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng phòng –  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984) –  Lê Quang Ân (1985-1994) –  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009) – Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018) 2. Phó trưởng phòng –  Đỗ Thị Cầm…

Đọc tiếp

Phòng Điều dưỡng

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: Năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:                           – YS. Nguyễn Xuân Lục (1992 -1993)   – ĐDTH. Phạm Thị Nhẫn (1993 – 2006) 2.Phó trưởng phòng:   – CĐĐD. Đặng Thị Kỷ (1993 – 2005)   – CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Lam (2005 –…

Đọc tiếp

Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010 Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay) Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 02 thạc sỹ, 03 kỹ sư CNTT, 02 cử nhân cao đẳng CNTT, 01 công nhân kỹ thuật. II. Chức năng nhiệm vụ…

Đọc tiếp

Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:    – Ông Nguyễn Thành Thực – Ông Dương Văn Thịnh – BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)    – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)    – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017) 2.Phó trưởng phòng:  …

Đọc tiếp

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Lịch sử thành lập:          –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.          –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng phòng: –   BS. Lê Lân – BS. Phạm Thị Kim Thu – BS. Nguyễn Trọng Anh – BS. Phạm Văn Thông – BS. Phạm…

Đọc tiếp