Thông báo KQ LCNT đợt 1 gói 1, gói 2, gói 3 dự án cung cấp thuốc và vị thuốc y học cổ truyền năm 2016 bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Bệnh viện Hữu Nghị

Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1 và Gói số 2:        Tải về Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 3 và Gói số 4:        Tải về Phụ lục đính kèm Gói số 1:                 …

Đọc tiếp