Bệnh viện Hữu Nghị hiện đang sở hữu các máy móc trang thiết bị y tế đồng bộ hiện đại hàng đầu thế giới, đến từ các nước: Mỹ, Đức, Nhật Bản… đáp ứng các yêu cầu chuyên môn khác nhau để phục vụ tốt nhất cho việc chẩn đoán chuyên khoa sâu giúp việc chẩn đoán, chăm sóc chính xác, kịp thời. Một số thiết bị như:

  • Siêu âm màu 4D qua thực quản.
  • Nội soi siêu âm đường tiêu hoá.
  • Máy chụp CT xoắn ốc 2 dãy đầu dò hãng Siemnen của Đức.
  • Máy chụp Xquang chuyên tuyến vú hãng Fujifilm của Nhật
  • Máy chụp Cộng hưởng từ 1.5 Tesla hãng GE của Mỹ
  • Máy chụp CT 256 lớp cắt GE của Mỹ.