Ngày 29.06.2024 Công đoàn BV Hữu Nghị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự và chỉ đạo có PGS-TS Nguyễn Thanh Hà – Bí thư đảng ủy – Giám đốc BV, TS Nguyễn Thế Anh – Phó giám đốc BV và gần 100 cán bộ là tổ trưởng , tổ phó công đoàn
     Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe đ/c Phạm Thị Thu Thủy – PCT Công đoàn Y tế Việt Nam truyền đạt về: Tổ chức Công đoàn và cán bộ Công đoàn tại cơ sở, Đc Công Thị Thanh Hằng – Trưởng ban TGNC- CĐYTVN truyền đạt về: Công tác gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

BSCKII.Nguyễn Việt Phương- Chủ tịch CĐBVHN đã báo cáo Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Thanh Hà- Bí thư ĐU – GĐ Bệnh viện đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công đoàn bv trong thời gian qua và gợi mở 1 số nội dung BCH Công đoàn và các tổ trưởng tổ phó các tổ công đoàn cần lưu tâm thực hiện đó là tăng cường sự đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn, quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo để hoạt động Công đoàn thiết thực và cụ thể hơn.