Ngày 01.07.2023 Công đoàn BV Hữu Nghị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có PGS-TS Nguyễn Thanh Hà – Bí thư đảng ủy – Giám đốc BV, TS Bùi Long – Phó giám đốc BV và gần 100 học viên là tổ trưởng , tổ phó các tổ công đoàn

(Đ/c Vũ Anh Tuấn – PCT Công đoàn Y tế Việt Nam truyền đạt về: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam và Hoạt động UBKT Công đoàn cơ sở)

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe đ/c Vũ Anh Tuấn – PCT Công đoàn Y tế Việt Nam truyền đạt về: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam và Hoạt động UBKT Công đoàn cơ sở, Đc Công Thị Thanh Hằng – Trưởng ban TGNC- CĐYTVN truyền đạt về: Quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ ngành Y tế; BSCKII.Nguyễn Việt Phương- Chủ tịch CĐBVHN đã báo cáo Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Tại lớp tập huấn các học viên đã trao đổi rất sôi nổi với các giảng viên để nắm rõ hơn các nội dung vừa được truyền đạt

(Các học viên đã trao đổi rất sôi nổi với các giảng viên để nắm rõ hơn các nội dung vừa được truyền đạt)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Thanh Hà- Bí thư ĐU – GĐ Bệnh viện đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn bv trong thời gian qua và gợi mở 1 số nội dung BCH Công đoàn và các tổ trưởng tổ phó các tổ công đoàn cần lưu tâm thực hiện đó là tăng cường sự đoàn kết giữa các đoàn viên công đoàn, quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo để hoạt động Công đoàn thiết thực và cụ thể hơn

(Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.)

Thông qua lớp tập huấn, các tổ trưởng tổ phó các tổ công đoàn đã hiểu rõ về các nội dung cơ bản của Công đoàn Việt nam, hoạt động của UBKT Công đoàn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ để từ đó làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động./.

Leave a Comment