Ngày 29/05/2020 Ban giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay Ths.BS Trần Đức Hưởng– Phụ trách khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào học nghỉ chế độ hưu trí .Quá trình làm việc, gắn bó với Bệnh viện BS Hưởng đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của bệnh viện. Đến nay B.S Trần Đức Hưởng–đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi chia tay:

Chia tay huu tri

Leave a Comment