Bệnh viện Hữu Nghị xin thông báo bảng giá và Danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện.

Ghi chú: Các bác sỹ tra cứu thông tin DVKT sử dụng trên phần mềm theo mã “InputCode” trong file đính kèm.

Danh mục Bảng giá và Dịch vụ kỹ thuât áp dụng theo giá bảo hiểm tại Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019

DMKT BV TT 13-2019

 

Danh mục 7084 Dịch vụ kỹ thuật Tại Bệnh viện Hữu Nghị:

>> Tải về <<