I. Lịch sử thành lập:

Tiền thân là khoa B2 thành lập năm 1958, sau đổi tên thành Khoa Truyền nhiễm, nay là Khoa Bệnh nhiệt đới

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng khoa

BS. Nguyễn Văn Sắc (1958- 1961).

BS. Đồng Đào Năm (1961- 1965).

BS. Phạm Song (1965 – 1981).

BS. Trương Thị Cấn (1981 – 1996).

BS. Bồ Xuân Mỹ Từ (1996 –2008).

BSCKII. Cù Huy Tùng (2008 – 2011).

ThS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến Phụ trách khoa (2012)

TS.BS. Nguyễn Thanh Vân (từ 2013 – 2022)

2. Phó trưởng khoa:

Bs. Phạm Song

Bs. Trương Thị Cấn

Bs. Bồ Xuân Mỹ

Bs. Đặng Văn Tản

BS. Nguyễn Thị Hải Yến

3. Điều dưỡng trưởng khoa:

ĐD. Nguyễn Thị Hành

ĐD. Nguyễn Thị Thu Phương

ĐDCK1. Trần Thị Hồng Vân

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

Trưởng khoa: ThS.BS. Vũ Hoài Nam (từ 2014 đến nay)

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Thủy (từ 8/2023 đến nay)

Điều dưỡng trưởng: ĐDCĐ. Nguyễn Thị Tuyết (từ 11/2021 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức:

21 trong đó: 06 bác sỹ (Tiến sĩ: 01, Thạc Sĩ: 02, BSCK I: 02, Bác sĩ: 1), 14 điều dưỡng và 01 hộ lý.

Số giường nội trú: 45 giường.

IV. Chức năng-nhiệm vụ

Chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thuộc chuyên ngành Truyền nhiễm – Bệnh nhiệt đới. Các bệnh lý nhiễm trùng tổng hợp.

Đầu mối tham gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, công tác y học dự phòng.

V. Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm 2016, 2017

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011

Nhiều giấy khen, bằng khen khác về thành tích phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

VI. Định hướng phát triển

Phát triển khoa Bệnh nhiệt đới thành khoa chuyên sâu về chẩn đoán điều trị các bệnh  truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới phù hợp với đối tượng bệnh nhân của bệnh viện.

Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu, các đề tài khoa học, tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật y học trong chuyên ngành Truyền nhiễm – Bệnh nhiệt đới.

Chủ động tiếp cận, ứng phó dịch bệnh, nâng cao khả năng tham mưu với lãnh đạo bệnh viện trong các vấn đề phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, kiểm soát sử dụng kháng sinh, điều trị các bệnh lý lây và nhiễm trong bệnh viện.

 

Leave a Comment