I. Lịch sử thành lập:

–       Khoa được thành lập cùng với sự ra đời của bệnh viện, ngày 28/3/1958

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng khoa:

–       BS. Hoàng Thị Ngọc Kiểm

–       Ông Nguyễn Đức Khảnh

–       BS. Đỗ Thị Thu Huyền

–       PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán (Phụ trách Khoa từ 14/3/1984; Quyền trưởng khoa từ 8/1/1985; Trưởng khoa từ 1/4/1986 đến 10/2014)

–       ThS.BS.Nguyễn Thị Tám (từ năm 2015 đến 10/2021)

2. Phó trưởng khoa:

–       Kỹ sư Lê thị Tuyết Mai (1986-1996).

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại.

–       Trưởng khoa: TS.BS. Chu Thị Tuyết (từ 6/2022 đến nay)

–       Tổng số cán bộ viên chức: : 03 người; trong đó: 1 Ths, 2 Cử nhân đại học.

IV. Chức năng nhiệm vụ:

– Phối hợp với công ty thầu duy trì phục vụ hoạt động dinh dưỡng phục vụ người bệnh.

– Cung cấp các suất ăn sonde bệnh lý cho người bệnh nặng phải ăn qua sonde.

– Giám sát công ty thầu về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thức ăn trong bệnh viện.

– Hội chẩn, tư vấn, chỉ định cho người bệnh về chế độ ăn bệnh lí phù hợp với từng loại bệnh.

– Tổ chức hiệu quả  mạng lưới dinh dưỡng bệnh viện.

– Tổ chức hội thảo cập nhật kiến thức về dinh dưỡng tại hội trường của một số khoa lâm sàng cho người bệnh trong bệnh viện.

III. Thành tích đạt được:

–       Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

IV. Định hướng phát triển:

–       Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện.

–       Tăng cường đánh giá chế độ dinh dưỡng ăn sonde theo bệnh lý. Tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong phòng và chữa bệnh.

–       Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ.

Leave a Comment