I. Lịch sử thành lập

Khoa Hồi sức cấp cứu được thành lập vào năm 1978

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng khoa

         –            GS. Bùi Thế Kỳ

         –            GS.TS. Nguyễn Mạnh Phan

         –            TS. Ngô Xuân Sinh

         –            TS. Nguyễn Đạt Nguyên

2. Phó trưởng khoa

         –            TS. Nguyễn Đạt Nguyên

         –            PGS.TS. Lê Văn Thạch

         –            TS. Trịnh yên Bình

         –            TS. Nguyễn Văn Tín

         –            BSCKII. Nguyễn Trường Sơn

         –            TS. Nguyễn Thế Anh

         –            ThS. Đặng Học Lâm

         –            ThS. Mai Đức Thảo

3. Điều dưỡng trưởng khoa

         –            ĐD. Hoàng Ngọc Điểm

         –            ĐD. Nguyễn Thị Lý

         –            ĐD. Phạm Thị Việt

         –            ĐD.Nguyễn Thị Sử

         –            ĐD.Nguyễn Thanh Sơn

         –            ĐD.Cao Xuân Quang

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

         –            PGĐ – Trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Thế Anh (từ 2014 đến nay)

         –            Phó trưởng khoa: ThS.BS. Tô Hoàng Dương (từ 5/2018 đến nay)

         –            Phó trưởng khoa: BSCKI. Lê Quang Phương (từ 11/2021 đến nay)

         –            Phụ trách Điều dưỡng: ĐDCĐ. Nguyễn Linh Chi (từ 7/2022 đến nay)

         –            Tổng số cán bộ viên chức: 32 nhân viên: 7 Bs (1 tiến sỹ, 1 thạc sỹ, 5 bác sỹ), 24 điều dưỡng (3 cử nhân, 4 cao đẳng, 17 trung học), 1 hộ lý.

         –            Giường bệnh thực kê: 24

IV. Chức năng nhiệm vụ.

         –            Điều trị tích cực cho các đối tượng người bệnh nặng.

         –            Tham gia bảo vệ sức khỏe tại các Hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

         –            Chỉ đạo tuyến, đào tào nhân lực cho tuyến  dưới.

         –            Nghiên cứu khoa học chuyên ngành hồi sức tích cực – chống độc.

   V. Thành tích

         –            Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998.

         –            Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế năm 2013 và 2104.

         –            Đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc năm 2016 và 2017.

         –            Giải Nhì Hội thao sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành Y tế năm 2013 và 2017.

VI. Định hướng phát triển

         –            Nâng cấp khoa HSTC&CĐ với số giường 30 – 35 để đáp ứng được nhu cầu điều trị với nhiều giường bệnh cách ly.

         –            Tập trung vào công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Sử dụng hệ thống thông khí phòng bệnh, tiệt trùng bề mặt và tiệt trùng không khí bằng cực tím và hóa chất.

         –            Triển khai kỹ thuật mới: ECMO, điều trị hạ thân nhiệt trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, trang bị thêm máy theo dõi trung tâm, siêu âm, nội soi phế quản tại giường.

Leave a Comment