I. Lịch sử phát triển:

   Khoa khám bệnh B thành lập ngày 28/03/1958

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng khoa

BS. Lê Văn An                                 

– BS. Đỗ Đức Đương                                    

– BS. Hồ Ngọc Kê                     

– BS. Trần Thiện    

– BS. Trần Văn Vượng                                 

– TS.BS. Lê Phúc Cầu

– BSCKII. Lê Trúc Thủy

– TS. Nguyễn Thị Ngọc    

2.Phó trưởng khoa

– BS Nguyễn Thị Ba                  

– BS Nguyễn Thành Chương              

– BSCKI . Phan Lạc Viện                             

– BSCKI.  Lê Thị Hồng Loan

3.Điều dưỡng trưởng khoa:

– CNĐD. Nguyễn Thị Quốc Khánh

– CNĐD. Trần Thu Hương (2006 – 2016)

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng khoa: ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hằng (từ 10/2021 đến nay).             

Phó trưởng khoa: BSCKII. Đào Trọng Thành (từ 11/2020 đến nay).

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Trần Thu Hương (từ 9/2021 đến nay).

Tổng số cán bộ viên chức: 15 nhân viên: 7 Bs (1 BSCKII, 3 Thạc sĩ, 1 Bs CKI, 1 Bs), 8 điều dưỡng (2 Cử nhân, 5 Cao đẳng, 1 Trung học)

IV. Chức năng nhiệm vụ:

– Khám và điều trị ngoại trú cho các đối tượng người bệnh Bệnh viện Hữu Nghị quản lý.

– Tư vấn quản lý sức khỏe cho các đối tượng bệnh nhân.

– Khám sức khỏe trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phía Bắc.

V. Thành tích đạt được:

– Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

VI.Hướng phát triển khoa trong thời gian tới

– Triển khai đồng bộ hệ thống lấy số tự động hiện đại tại khoa khám bệnh.

– Đưa các chương trình tư vấn sức khỏe, thông tin bệnh thường gặp và thông tin về dịch bệnh theo thời vụ trên màn hình điện tử tại khu vực chờ khám.

– Phát triển áp dụng kỹ thuật mới của chuyên khoa da liễu và phụ khoa tăng cường nhân lực để thực hiện điều dưỡng phòng. 

Leave a Comment