I. Lịch sử thành lập

Khoa Kiếm soát nhiễm khuẩn được thành lập 07/11/2003

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1. Trưởng khoa

TS.BS. Nguyễn Văn Hòa (2003- 2012)

Ths.BS. Nguyễn Thị Thanh Khương (2012- 2017)

TS.BS Trương Công Duẩn (2017 – 3/2018)

2. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng khoa: BSCKII. Nguyễn Thị Thúy Vinh (từ 9/2022 đến nay)

Phó trưởng khoa: ĐDCKI. Nguyễn Văn Thuyên (từ 5/2020 đến nay)

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Thu Trang (từ 2017 đến nay)

Tống số cán bộ viên chức: 22 người; trong đó: 01 Tiến sĩ, 01 BS (làm việc 50%), 03 CNĐD, 04 ĐDTH, 08 hộ lý, 05 y công      

III. Chức năng-nhiệm vụ

Kiểm tra, giám sát các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn ở các khoa phòng trong toàn bệnh viện.

Phối hợp cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Quản lý phân loại, thu gom chất thải y tế nguy hại.

Tiệt khuẩn tất cả các loại dụng cụ, vật dụng y tế, đặc biệt là tiệt khuẩn dụng cụ nhiệt độ thấp đạt hiệu quả cao.

IV. Thành tích đạt được:

Công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường Bệnh viện năm 2016 được Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế lấy làm thí điểm cho chương trình WASH của Bộ Y tế.

VI. Định hướng phát triển:

Nâng cao chất lượng  khử khuẩn – tiệt khuẩn tập trung, đảm bảo cung ứng 100% đồ vải sạch cho nhân viên và người , từng bước hiện đại hóa công tác phân loại, thu gom chất thải y tế.

Đồng bộ các bộ dụng cụ: Thay băng, chăm sóc răng miệng, gói thủ thuật.

Tư vấn hiệu quả công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Tăng cường hợp tác với hệ thống chống nhiễm khuẩn bệnh viện trong khu vực.

Leave a Comment