I. Lịch sử thành lập:

Khoa Ngoại Thần kinh – Chấn thương chỉnh hình được thành lập vào 01/01/2020

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Điều dưỡng trưởng khoa: Dương Thị Bình Minh

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

         –            Trưởng khoa: BSCKII. Trần Cửu Long Giang (từ 12/2021 đến nay)

         –            Phụ trách Điều dưỡng: ĐDCĐ: Nguyễn Văn Tuyển (từ 1/2022 đến nay)

         –            Tổng số cán bộ viên chức: 20 nhân viên: 5 Bs (1 BSNT đang học BSCKII Ngoại khoa, 4 bác sĩ trong đó 02 đang học cao học ngoại, 2 bác sĩ định hướng chuyên khoa Ngoại), 14 điều dưỡng (1 ĐDCKI;  2 cử nhân, 11 cao đẳng), 1 hộ lý.

         –            Giường bệnh thực kê: 35

IV. Chức năng nhiệm vụ:

– Tiếp đón và điều trị các bệnh lý ngoại khoa thuộc chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình, thần kinh sọ não.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chữa bệnh về các bệnh xương khớp, thần kinh, sọ não, cột sống.

– Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ứng dụng kỹ thuật mới vào công tác chẩn đoán, điều trị, hướng dẫn học sinh tới thực tập tại khoa.

V. Định hướng phát triển:

– Triển khai phẫu thuật vi phẫu: mạch máu, thần kinh …

– Triển khai áp dụng những kỹ thuật mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

– Tiếp tục phát triển kỹ thuật nội soi ứng dụng trong phẫu thuật nội soi khớp: nội soi khớp vai; khớp cổ chân; khớp khuỷu; các phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý sọ não, cột sống.

Leave a Comment