I. Lịch sử thành lập:

Ngày thành lập: 15/6/2012

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng khoa:  PGS.TS Đỗ Trung Quân (kiêm nhiệm từ 2012 – 2017)

Phó trưởng khoa: TsBs Nguyễn Thị Thanh Thủy (từ năm 2012 – 2018)

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Khắc Dương

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại: 

– Trưởng Khoa: TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (từ 2/2018 đến nay)

– Phó trưởng khoa: ThS.BS. Trần Thị Bích Liên (từ 8/2018 đến nay)

– Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Khắc Dương (từ 4/2017 đến nay)

–    Tổng số cán bộ viên chức: 21 người; trong đó: 7 Bác sỹ (01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 05 bác sĩ, trong đó có 02 bác sĩ đang học cao học); 13 điều dưỡng (03 cử nhân điều dưỡng, 9 điều dưỡng cao đẳng) và 01 hộ lý.

–     Tổng số giường bệnh: 40

IV. Chức năng nhiệm vụ:

–       Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân thuộc chuyên khoa nội tiết.

–       Tham gia đào tạo về lĩnh vực nội tiết và đái tháo đường.

–       Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

–       Tham gia đào tạo học viên của Viện đái tháo đường và trường Đại học y Hà nội và Đại học Thăng long.

–       Tham gia các đề tài cấp quốc gia về dịch tễ học bệnh đái tháo đường; thực hiện các đề tài cơ sở.

V. Những thành tích nổi bật:

–       Nhiều nhân viên của khoa đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của của Bộ trưởng Bộ Y tế.

–       Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017.

VI. Định hướng phát triển:

– Đẩy mạnh công tác chăm sóc và điều trị bàn chân đái tháo đường.

– Siêu âm tuyến giáp tại khoa.

– Chọc hút tế bào tuyến giáp tại khoa.

– Tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên khoa.

Leave a Comment