I. Lịch sử thành lập:

     Khoa Tiêu hóa: được thành lập từ năm 1965

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1.Trưởng khoa

         –            BS. Mai Văn Thông

         –            BS. Lê Văn Mỹ

         –            GS. Nguyễn Ngọc San

         –            TS. Đinh Quý Lan

         –            PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh

2.Phó khoa tiền nhiệm:

         –            BS. Đặng Kim Sơn

         –            BS. Hoàng Thị Nhung

         –            BS. Nguyễn Thị Minh

         –            BS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

         –            BSCK II. Đinh Quý Minh

3.Điều dưỡng trưởng khoa:

         –            Y tá Trần Thị Mỹ Kiên

         –            Y tá Quách Thị Lan

         –            Y tá Nguyễn Văn Thân

         –            Y tá Nguyễn Thị Hoa

         –            ĐDTH . Nguyễn Thanh Thủy

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

         –            Trưởng khoa: BSCK II. Đinh Quý Minh (từ 2011 đến nay)

         –            Phó Khoa: BSCK II. Nguyễn Thị Song Thao (từ 2012 đến nay)

         –            Điều dưỡng trưởng: ĐDCKI. Trần Thị Hồng Vân (từ 1/2022 đến nay)

         –            Tổng số cán bộ viên chức: 24 người (23 biên chế và 01 hợp đồng);  trong đó: 7 bác sĩ (02 BS CKII, 01 thạc sĩ, 01 BS CKI, 03 bác sĩ đa khoa), 14 điều dưỡng (02 CNĐD, 02 ĐDCĐ, 12 ĐDTH) và 01 hộ lý.

         –            Số giường nội trú: 45 giường.

IV. Chức năng-nhiệm vụ

– Khám, điều trị nội trú các bệnh thuộc chuyên khoa tiêu hóa.

– Đang triển khai các kỹ thuật của chuyên ngành tiêu hóa :

. Nội soi dạ dày tá tràng và nội soi đại tràng gây mê

. Nội soi phóng đại và nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm

. Cắt polyp đường tiêu hóa

. Cầm máu nội soi( tiêm hoặc kẹp clip), thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản,

cầm máu bằng Argon Plasma Coagulation(APC)

. Nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi, đặt stent đường mật qua nội soi (ERCP),

Đặt stent đường mật qua da

.Đặt stent tiêu hóa dưới DSA

.Mở thông dạ dày ra da qua nội soi (percutaneous endoscopic gastrostomy

 – PEG)

.Cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa  trong điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm

.Điều trị khối u gan bằng các phương pháp can thiệp: Đốt u gan bằng sóng

 cao tần(RF), tiêm cồn khối u gan, nút mạch hóa chất khối u gan(TACE)

.Siêu âm nội soi tiêu hóa trên

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo học viên cho

các tuyến dưới.

 V. Thành tích của khoa

– Giải Nhì Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ 1995.

– Giải Nhất Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ năm 1999.

– Có nhiều báo cáo trong các hội nghị khoa học chuyên nghành.

 VI. Hướng phát triển

         –            Thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh nội trú.

         –            Tích cực cập nhật kỹ thuật can thiệp chuyên ngành tiêu hóa.

         –            Tăng thêm số giường bệnh nội trú: 50-60.

Leave a Comment