I. Lịch sử thành lập:

– Ngày thành lập: 28/3/1958.

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng khoa:

– BS Đặng Đình Phúc (1958-1969).

– BSCKII Đào Ngọc Trực (1969-1982).

– BSCKII Nguyễn Quang Đạo (1983-1998).

– BSCKII.TTƯT Nguyễn Khánh Trường (1998-2003).

– BSCKII Đỗ Ngọc Trung (2003-2012).

2. Phó Trưởng khoa:

– BSCKII Đỗ Ngọc Trung (2000-2003).

– TS.BS Nguyễn Thị Hằng (2007-2014).

3. Điều dưỡng trưởng khoa:

– Y tá Nguyễn Thị Đào (1990-2002).

– CNĐD Trần Thị Lan (2002-2016).

III. Cơ cấu tổ chức:

– Trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Thị Hằng (từ 2014 đến nay).

– Phó Trưởng khoa: BSCKII. Phạm Trung Kiên (từ 2015 đến nay).

– Điều dưỡng trưởng khoa: ĐD. Trần Thị Bích Thủy (từ 2017 đến nay).

– Tổng số cán bộ viên chức: 12 người; gồm: 06 bác sỹ (01 tiến sỹ, 02 BSCKII, 03 bác sỹ), 06 điều dưỡng (02 cử nhân điều dưỡng, 04 điều dưỡng cao đẳng).

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

– Tiếp nhận khám, phát hiện và điều trị các bệnh lý vùng tai mũi họng, đầu cổ

bằng phương pháp nội, ngoại khoa.

– Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến chuyên ngành tai – mũi – họng.

– Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

V. Hoạt động chuyên môn:

– Nội soi ống cứng và ống mềm chẩn đoán và điều trị.

– Thính học ứng dụng: Đo thính lực đơn âm, thính lực lời, đo nhĩ lượng.

– Laser điều trị.

– Phẫu thuật nội soi chức năng tai.

– Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản.

– Tham gia đào tạo.

VI. Thành tích đạt được:

– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011, 2017.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

– Giấy khen của GĐBV năm 2019

VII. Định hướng phát triển:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật đang thực hiện.

– Thành lập trung tâm thính học.

– Phát triển phẫu thuật nội soi mũi xoang.

– Triển khai nội soi hoạt nghiệm thanh quản

– Tiếp tục phát triển đào tạo.

Leave a Comment