Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân nhanh chóng, Bệnh viện Hữu Nghị đã đơn giản hoá các thủ tục hành chính và quy trình khám. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc khám, chữa bệnh, hỗ  trợ tối đa giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của người bệnh.