Chiều ngày 21.09. 2022 Tại hội trường bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề :” Hoại tử xương hàm do Bisphosphonate do BSNT Nghiêm Thị Hồng Nhung Khoa Răng – Hàm – Mặt trình bày

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sinh hoạt khoa học :

Leave a Comment