Chiều ngày 10.08.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở với nội dung: Nguy cơ té ngã ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú và các yếu tố liên quan tại Khoa thần kinh bệnh viện Hữu Nghị năm 2021 do CNĐD Lê Khay

Điều dưỡng trưởng khoa Thần kinh

Chủ nhiệm đề tài báo cáo

  • Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở                         

Leave a Comment