Ngày 15/06/2022 BV Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Nút động mạch gối – Lựa chọn mới trong điều trị đau do thoái hóa” BS Nguyễn Hữu Thắng-Khoa Chẩn đoán hình ảnh báo cáo

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học

Leave a Comment