Chiều ngày 22.06.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức sinh hoạt khoa học với chuyên đề :” Phổ biến và cập nhật Hướng dẫn điều trị Tăng huyết áp VSH/VNHA 2021” do báo cáo viên là TS.BS Vũ Quỳnh Nga, PGĐ BV Tim Hà Nội và ThS.BS Phạm Hương Giang, PTK Tim mạch Bệnh viện Hữu Nghị trình bày

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt khoa học :

Leave a Comment