Khoa Khám chữa bệnh – TYC

I.  Lịch sử thành lập : –         Tiền thân là Khoa Khám bệnh theo yêu cầu thành lập ngày 11/4/2004. –         Khoa Điều trị theo yêu cầu thành lập ngày 01/11/2005 . –         Ngày 01/3/2012  sáp nhập hai khoa trên thành khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng khoa: 1.1. Khoa Khám…

Đọc tiếp

Khoa Cơ xương khớp

I. Lịch sử thành lập: Tiền thân là khoa Lão khoa, thành lập ngày 28.10.1982, đổi tên thành khoa Cơ-Xương-Khớp năm 2003. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Lương (1982 – 2000) TS. Phạm Hồng Huệ (2000 – 2012)  BSCK II. Nguyễn Thị Lan (2012 – 2019) 2. Phó trưởng khoa:…

Đọc tiếp

Khoa Nội tiết – Đái tháo đường

I. Lịch sử thành lập: Ngày thành lập: 15/6/2012 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: – Trưởng khoa:  PGS.TS Đỗ Trung Quân (kiêm nhiệm từ 2012 – 2017) – Phó trưởng khoa: TsBs Nguyễn Thị Thanh Thủy (từ năm 2012 – 2018) – Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Khắc Dương III. Cơ cấu tổ chức hiện tại: …

Đọc tiếp

Phòng Hành chính quản trị

I. Lịch sử thành lập:        Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng phòng –  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984) –  Lê Quang Ân (1985-1994) –  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009) – Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018) – TS.BS. Đinh Xuân Thành 2. Phó trưởng…

Đọc tiếp

Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010 Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay)           Phó Trưởng phòng: ThS.KS. Dương Văn Hiếu (từ 8/2023 đến nay) Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 03 thạc sỹ, 02…

Đọc tiếp