Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:    – Ông Nguyễn Thành Thực – Ông Dương Văn Thịnh – BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)    – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)    – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017) 2.Phó trưởng phòng:  …

Đọc tiếp