Khoa Cơ xương khớp

I. Lịch sử thành lập: Tiền thân là khoa Lão khoa, thành lập ngày 28.10.1982, đổi tên thành khoa Cơ-Xương-Khớp năm 2003. II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1.Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Lương (1982 – 2000) TS. Phạm Hồng Huệ (2000 – 2012)  BSCK II. Nguyễn Thị Lan (2012 – 2019) 2. Phó trưởng khoa:…

Đọc tiếp

Phòng Hành chính quản trị

I. Lịch sử thành lập:        Thành lập ngày 28/3/1958, tiền thân  là tổ hành chính. II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1. Trưởng phòng –  Nguyễn Tiến Hồng (1967-1984) –  Lê Quang Ân (1985-1994) –  Đoàn Hồng Ngọc (1994-2009) – Phạm Đức Tuấn Hùng (2010-2018) – TS.BS. Đinh Xuân Thành 2. Phó trưởng…

Đọc tiếp

Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010 Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay)           Phó Trưởng phòng: ThS.KS. Dương Văn Hiếu (từ 8/2023 đến nay) Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 03 thạc sỹ, 02…

Đọc tiếp

Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 28/3/1958 II. Lãnh đạo tiền nhiệm 1.Trưởng phòng:    – Ông Nguyễn Thành Thực – Ông Dương Văn Thịnh – BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)    – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)    – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017) 2.Phó trưởng phòng:  …

Đọc tiếp

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Lịch sử thành lập:          –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.          –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng phòng: –   BS. Lê Lân – BS. Phạm Thị Kim Thu – BS. Nguyễn Trọng Anh – BS. Phạm Văn Thông – BS. Phạm…

Đọc tiếp