Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Lịch sử thành lập:          –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.          –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 1. Trưởng phòng: –   BS. Lê Lân – BS. Phạm Thị Kim Thu – BS. Nguyễn Trọng Anh – BS. Phạm Văn Thông – BS. Phạm…

Đọc tiếp