Khoa Nội tiết – Đái tháo đường

I. Lịch sử thành lập: Ngày thành lập: 15/6/2012 II. Lãnh đạo tiền nhiệm: – Trưởng khoa:  PGS.TS Đỗ Trung Quân (kiêm nhiệm từ 2012 – 2017) – Phó trưởng khoa: TsBs Nguyễn Thị Thanh Thủy (từ năm 2012 – 2018) – Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Đào Khắc Dương III. Cơ cấu tổ chức hiện tại: …

Đọc tiếp