Chiều ngày 01.03.2022 BV Hữu Nghị đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức lấy ý kiến xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023 cho 3  viên chức có hồ sơ đạt đủ tiêu chuẩn theo Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính Phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “ Thầy Thuốc nhân dân “; “ Thầy thuốc ưu tú” và Quyết định 5476/QĐ/BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế ban hành kèm kế hoạch xét tặng danh hiệu xét tặng danh hiệu“ Thầy Thuốc nhân dân “;“ Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023

Một số hình ảnh hội nghị :

Leave a Comment